uw oogarts te Kapellen - Dokter De Keyzer


Dokter De Keyzer - uw oogarts te Kapellen

Hallo met dokter ...

Indien u een vraag hebt of een dringende afspraak wenst, belt u best op dinsdag, woensdag of donderdag naar het secretariaat van de praktijk. Op deze dagen kan u ook voorschriften of attesten in de praktijk komen ophalen.